Konsultacja fizjoterapeutyczna


Celem konsultacji fizjoterapeutycznej jest dokładne zbadanie problemu pacjenta. W trakcie pierwszego spotkania z pacjentem zbierany jest dokładny wywiad medyczny, co umożliwia wykrycie istotnych elementów z życia pacjenta mogących mieć wpływ na jego obecne dolegliwości. Diagnozowana jest potencjalna przyczyna bólu oraz rodzaj schorzenia. Następnie określa się indywidualny plan fizjoterapii oraz realne możliwości rehabilitacji (ustalenie odpowiedniej ilości sesji terapeutycznych, jak i częstotliwość spotkań z terapeutą). Każdy pacjent otrzymuje indywidualne zalecenia od fizjoterapeuty do samodzielnego, regularnego wykonywania w domu. Podczas ostatniego planowanego spotkania sprawdzane jest czy cele terapii zostały spełnione oraz czy istnieje potrzeba kontynuowania spotkań mających na celu całkowite usunięcie dolegliwości bólowych.